Lupa

V úterý 7. února byla ukončena mezitřídní soutěž Les ve škole, která začala v loňském listopadu. Děti s pomocí rodičů, přátel ale i  atlasů a encyklopedií odpovídaly na otázky, které se týkaly naší přírody i životního prostředí.
V mladší kategorii (2.-3. třída) zvítězila třída II. A, ve starší kategorii (4.-5. třída) to byla V. B. Drobné odměny získalo 70 nejaktivnějších dětí. Soutěž byla zahrnuta do projektu Poznáváme přírodu a naše životní prostředí, na který finančně přispělo Město Ústí n. Orlicí.