Lupa

Žáci 9. ročníku na komplexní exkurzi v Praze  poznávali  historii naší planety Země, její vývoj a složení.

Program zahrnoval  prohlídku Geoparku  instalovaného v Botanické zahradě University Karlovy Na Slupi, návštěvu tamních skleníků a expozici Geosvěta se sbírkami unikátních minerálů a zkamenělin z celého světa.

Součástí exkurze byla tvorba navigační mapy  významných pražských památek. Hana Entová