Lupa

 V průběhu měsíců března a dubna se žáci zúčastní exkurze do zahradnictví a seznámí se s pěstováním zeleniny a květin. Na závěr je připravena soutěž v poznávání rostlin. V rámci hodin tělesné výchovy zas mají možnost navštěvovat různá sportoviště a seznamovat se se zdravým životním stylem a péčí o svou  tělesnou  zdatnost.