Lupa

Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy zapojují každým rokem do matematických soutěží. Matematická olympiáda není výjimkou. Není vždy jednoduché vyřešit úspěšně všech šest zadaných příkladů, ale i přesto máme své zástupce v okresním kole. V letošním roce se do všech kategorií od 5. do 9. ročníku zapojilo celkem 26 žáků. Úspěšnými řešiteli v okresním kole se stali Jan Kroutil z 5. B,  Hana Jasanská ze 6. A a Leoš Veselý ze 7. B. Blahopřejeme!