Lupa

O zdárný průběh 17. ročníku jarního běhu „O pohár Václava Čevony", který se uskutečnil v pátek 25. dubna,
se postaral ústecký Dům dětí a mládeže společně se Základní školou Komenského.

Závod byl rozdělen do 10 kategorií, ve kterých se běželo 300 m – 1500 m. Jarního běhu se účastnilo 166 závodníků ze 7 základních škol ve městě a blízkém okolí. Pohár získala ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků s počtem bodů 59,
na 2. místě s počtem bodů 54 bylo Gymnázium Ústí nad Orlicí a na 3. místě skončila  ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského s počtem bodů 34.
Naši školu ZŠ Komenského reprezentovalo celkem 49 závodníků. Mezi nejúspěšnější v kategorii předžáků patřil Matouš Glatt (3. A) s 1.místem a Martin Koukol (3. B) se 4.místem. Mezi nejmladšími žákyněmi vynikla Vendula Rohlenová (5.A), která získala 1. místo. V mladších žákyních vybojovala krásné 1.místo Anna Čáslavková (6. C) a na 2. místě byla Karolína Vacková (6.A). Další úspěch v podobě 3. místa zaznamenal Adam Bartošek (6. C). Poděkování patří všem běžcům, běžkyním a také pomocníkům z 9. ročníků. Sportu zdar a Jarnímu běhu zvláště.
Michal Škoda