Lupa

Okresního kola matematické olympiády se zúčastnili z naší školy čtyři žáci, Kateřina Junková z 9. A,
Matěj Čáp a Nikola Vyhnálková z 9. B a Andrea Javůrková z 9. C. Úspěšnými řešiteli se stali Matěj Čáp
a Kateřina Junková. Matěj se umístil na velmi pěkném 5. až 6. místě a bude nás reprezentovat v kole
krajském, které proběhne 21. března na ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích.