Lupa

Prázdniny se pomalu ale jistě překulily do druhé poloviny. Přejeme všem dětem, aby si je užily ve zdraví a měli spoustu zážitků, které budou moci v následujícím školním roce zúročit například v hodinách českého jazyka při vypravování, v hodinách výtvarné výchovy, prvouky či pracovních činnostech, v zeměpise či vlastivědě.
Do školních lavic totiž zasednou děti starší, dospělejší, bohatší o řadu nových zkušeností a dovedností. Těšíme se na ně! Obě budovy školy procházejí rozsáhlou přestavbou, žáci se tak mohou těšit na krásnější a příjemnější prostředí.