Lupa

Kriteria pro přijetí žáků do školní družiny:

Žáci 1. ročníku

Žáky přijímáme na základě zájmu rodičů.

Žáci 2. a 3. ročníku

Přednostně přijímáme žáky zaměstnaných rodičů a žáky dojíždějící, ostatní žáky dle volné kapacity školní družiny.

Žáci 4. a 5. ročníku

Přednostně přijímáme žáky dojíždějící, ostatní žáky dle volné kapacity školní družiny.