Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí

Co nás čeká ve školním roce 2014-2015
Nepřehlédněte...

    

 Co nás čeká?
  

 

 

více ... 

Kalendář akcí

 

  

 

 

O škole

 

Proč si vybrat

naši školu?

více... 

 

 

Koncepce
rozvoje školy

více...

 

 

Mapa školy
výsledky

 

 

 

Zlatý klíček 

slavil 50 let

 více ....

 

 

 

Okénko

do školní družiny

 

_____________


 

Šikulové

ČTD 6. 10.

 

 

_______________

 

 

 

Titul

Škola
udržitelného
rozvoje 2. stupně

 

 

 

    facebook

    kraj

Co nás čeká ve školním roce 2014-2015

Lupa

Letošní školní rok bude mimořádný, protože je ve znamení několika významných výročí. Jedno z nich - 65 let slaví budova pavilonu Na Štěpnici, výročí 50 let školní družina a v neposlední řadě 140 let stará budova v ulici

Komenského. Během školního roku připravujeme řadu doprovodných akcí, o kterých vás budeme včas informovat. 

Prvního září začal nový školní rok. Na co se mohou žáci těšit v novém roce?  Na zkušené pedagogy, na nové pomůcky, které pomohou zatraktivnit výuku, na nová sociální zařízení v pavilonu Na Štěpnici a spoustu dalších větších či menších „vychytávek“, které vylepší vzdělávací proces.

Naše škola prosazuje zavádění nových ICT pomůcek do výuky. Na první stupeň byla zakoupena didaktická ICT pomůcka s názvem SMART Table, která v nejnižších ročnících zpestří žákům výuku. Klademe důraz na to, aby skutečně každá pomůcka byla kvalitně využívána ve vyučování. K  tomu jsou dostatečně proškolováni naši pedagogové. Na podzim se na škole rozběhne Projekt 51, který má přinést do školy finance na nákup další interaktivní multimediální (ICT) techniky. 

V červnu 2014 byla na pedagogické poradě schválena koncepce rozvoje školy. Tento střednědobý plán byl vytvořen nejen pro potřeby školy, ale také pro rodiče současných a budoucích žáků. V koncepci je nastíněno, kterým směrem se bude škola ubírat v příštím období. Celá koncepce je zaměřena dle názvu našeho vzdělávacího plánu - Škola
pro život. Tento text si můžete přečíst v sekci školní dokumenty.  

Tento rok čekají školu velké stavební práce, zejména v pavilonu Na Štěpnici, v tělocvičně a školní družině. Proběhne zde výměna oken, výměna elektroinstalace a celkové zateplení budov. Rozsah stavebních prací bude obrovský a možná částečně zasáhne i do vyučování. Vedení školy bude dbát o co nejmenší narušení výuky.

V případě nouzových řešení Vás budeme včas informovat.

I nadále se bude naše škola prezentovat na veřejnosti řadou pravidelných akcí, mezi něž patří: vystoupení pěveckých sborů, den otevřených dveří na I. a II. stupni, na družině, výměnný zájezd pěveckého sboru, jarní běh, školní akademie a další. O akcích školy budete informováni zde na našich stránkách.

Do nového školního roku přeji žákům hodně zdraví a učebních úspěchů, rodičům „pevné nervy“ a kolegům pracovní úspěchy ve výchovně vzdělávacím procesu.

Hurá do učení.

 

Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy

 

 

 

 

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin