Lupa

Žáci 9. ročníků si zpestřili výuku dějepisu návštěvou místního muzea, kde pro ně byla připravena interaktivní přednáška k výročí 1. světové války. Nejdříve si prohlédli Hernychovu secesní vilu, ve které byli mnozí poprvé v životě. Prošli si všechny právě probíhající expozice včetně výstavy obrazů Richarda Peška, částečně věnované právě tématu tzv. Velké války.

Druhá část exkurze byla zaměřena výhradně na 1. světovou válku, kde kromě přednášky měli možnost si netradičním způsobem válku "prožít". Každý žák reprezentoval jeden stát či osobnost a pohybem po mapě  na podlaze díky projektoru sledoval pohyb po válečných frontách, změny koalic v průběhu války apod. Přitom si vyplňovali pracovní listy. Děkujeme paní Mgr. Petře Zeidlerové a těšíme se na další projekty. Mgr. Veronika Vinzensová