Lupa

V pondělí 13. 10. jsme v rámci Projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji (OPVK 44.0012) navštívili a hlavně si vyzkoušeli „práci“ středoškolských studentů v oborech strojírenství, textilní tvorba a fyzikální experimenty. Byl pro nás připraven celodenní program a pracovali jsme ve třech skupinách.

 IMG 6853 IMG 6819 IMG 6845 IMG 6850

Všechny týmy si vyzkoušely experimenty zaměřené na výuku fyziky v systému PASCO. Měřili jsme například tahové síly siloměrem na odlišných površích, hodnoty decibelů u různě silných zvuků, nebo jsme zkoušeli obalit kádinku materiály tak, aby ztratila co nejméně tepla. Všechna měření se hned převádí do počítače, kde jsou vidět jako grafy a křivky.

Čistě chlapecká skupinka si vyzkoušela práci ve strojírenství v oborech mechanik seřizovač a nástrojář. Nejprve jsme tvořili na počítačích v programech překreslující papírové návrhy do 3D, potom jsme se přesunuli do dílen, kde jsme viděli práci s CNC strojem, frézou či soustruhem. Sami jsme pracovali s pilkou na železo nebo s kovovými razidly.

Dívky a smíšená skupinka si výrobky i odnesly domů. Tvořili jsme mikulášské nebo šmoulovské čepice, které jsme sami ručně šili a s pomocí paní učitelky i dotvářeli na šicím stroji. A také jsme vyrobili vánoční dekorativní ozdoby z polystyrenové kuličky ozdobené tkanou stužkou.

Nakonec nám byl představen obor fotografie a média a naučili jsme se základy fotografování s digitální zrcadlovkou.

Byl to užitečný den, plný zajímavých činností a možnosti si i mimo jiné prohlédnout prostory SŠUP.