Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí

Třídní schůzky a informace o prospěchu žáků
Nepřehlédněte...

    

 Co nás čeká?
  

 

 

více ... 

Kalendář akcí

 

  

 

 

O škole

 

Proč si vybrat

naši školu?

více... 

 

 

Koncepce
rozvoje školy

více...

 

 

Mapa školy
výsledky

 

 

 

Zlatý klíček 

slavil 50 let

 více ....

 

 

 

Okénko

do školní družiny

 

_____________


 

Šikulové

ČTD 6. 10.

 

 

_______________

 

 

 

Titul

Škola
udržitelného
rozvoje 2. stupně

 

 

 

    facebook

    kraj

Třídní schůzky a informace o prospěchu žáků

Lupa

Třídní schůzky proběhnou v listopadu podle následujícího harmonogramu:

 

Třídní schůzky


9. ročník           13. 11. 2014 od 15.30 hod.
1.–5. ročník      18.–19. 11. 2014, 15.00–17.30 hod.

6.–8. ročník      18.–20. 11. 2014, 15.30–17.30 hod.

 

Letos třídní schůzky budou pro 1.–8. ročník odlišné od předchozích a budou probíhat formou individuálních konzultací ve třech, kdy se dostaví do školy rodič i s dítětem. Můžete si sami vybrat den, kdy přijdete do školy. Následující text ředitele školy Vám sdělí více.

 

Vážení rodiče,

místo „klasických třídních schůzek“ se stává běžnou a úspěšnou praxí model schůzek učitel – rodič – žák. I naše škola chce zkvalitnit toto důležité předávání informací o prospěchu a proto jsme se rozhodli k novému systému schůzek.

Co to vlastně individuální třídní schůzky ve třech jsou?
Je to pravidelné hodnocení chování a práce žáka, které probíhá za přítomnosti všech zúčastněných stran, tj. žáka, rodiče a učitele, bez přítomnosti dalších osob. Možnost individuálních třídních schůzek je třeba chápat jako vstřícný krok školy směrem k vám rodičům, který je v souladu s otevřenou komunikační strategií školy.

 

Jaký nový přínos bude mít nová forma třídních schůzek?

Nové třídní schůzky či konzultace ve třech jsou místem, kde se propojují světy školy a rodiny. Třídní schůzky - učitel, rodič, žák jsou proto vhodnou cestou, jak důležité propojení světa školy a rodiny zajistit citlivě a individuálně. Je zde prostor pro pochvalu či řešení problému, vše v bezpečném prostředí bez dalších „diváků“. Pro rodiče i dítě je vytvořeno diskrétní prostředí založené na vzájemné důvěře. Veškeré informace ohledně chování a klasifikace (známky, čtvrtletní hodnocení) jsou sdělované výhradně rodičům a žákům, kterých se týkají. Tato forma třídních schůzek proto přispívá k lepší a otevřenější komunikaci mezi školou a rodiči.

Pro třídní i ostatní učitele zde odpadá značné riziko plynoucí z toho, že by se jejich informace sdělované rodičům v rámci hromadných třídních schůzek mohly dostat do kolize se zněním Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jinak řečeno, mnohé informace týkající se konkrétního žáka nemá učitel možnost sdělit jinak než při soukromém rozhovoru, nechce-li se dostat do eventuálních problémů plynoucích z porušení výše uvedené právní normy.

Termíny schůzek jsou rozděleny do třech dnů, takže pro rodiče zde odpadá nutnost přizpůsobit se škole v jednom termínu jako u hromadné schůzky. Můžete si sami vybrat, který den přijdete do školy.

Čas strávený schůzkou je věnován pouze jemu a jeho dítěti, zatímco u hromadné třídní schůzky je konkrétnímu rodiči věnováno jen několik minut z mnoha desítek minut strávených na schůzce.

Je to velká šance k trojstranné konstruktivní  komunikaci, ke které je jinak minimum příležitostí.

Sporné body se mohou vysvětlit okamžitě, na místě, rodič nemusí dítěti zprostředkovávat a přenášet informace, dítě zase ví, že nemá smysl něco zamlčovat, protože vše se vyříká z očí do očí.

Jsme si vědomi, že tento nový způsob sebou přinese pro rodiče i některá negativa, která budou pramenit z počátečních rozpačitých či negativních postojů k tomuto předávání informací a z určité obavy z nové formy komunikace. Na tyto problémy jsme samozřejmě připraveni a celý tým pedagogů se bude snažit, aby schůzky proběhly v příjemné atmosféře. Stačí když v kterýkoliv uvedený den třídních schůzek přijdete do školy s dítětem a vyhledáte třídního učitele, kde se dozvíte další informace.

Systém individuálních třídních schůzek je zaváděný na stále větším počtu těch škol, kde se nebojí nabídnout rodičům v zájmu jejich dětí něco navíc.

Škola přináší zavedením systému individuálních třídních schůzek do vzájemné komunikace mezi školou a rodiči jednoznačně přidanou hodnotu, a to ve prospěch vašich dětí.

Ještě na závěr pro ilustraci názory některých rodičů, kteří už s individuálními třídními schůzkami mají osobní zkušenost.

„Měli jsme problém se synem. Bylo nám dost nepříjemné, když se věc probírala veřejně přede všemi ostatními rodiči. Když jsme se dozvěděli, že je možnost mít rodičovskou schůzku jen s učitelem a k tomu ještě i se samotným dítětem, uvítali jsme to.“

„Co se dozvíte na třídních schůzkách, kde se v 90 procentech mluví o ostatních?“

„V loňském roce jsme poprvé absolvovali třídní schůzku ve třech, tedy učitel, rodič a dítě. Bylo to o úžasné, naše dcera se sama velice objektivně zhodnotila a pak velmi vážně vyslechla hodnoceni pani učitelky, ke kterému se vzápětí sama vyjádřila. Věcný dialog, který nás posunul dále, pojmenoval přesně problémy a dceru motivoval do další práce. Je to jednoznačně krok správným směrem!“

 

Součástí třídních schůzek budou i volby do školské rady.
„Jak volit“ se dozvíte při vstupu do školy.

 

Těším se na vaši spolupráci

Mgr. Bc. Radek Škarka – ředitel školy

 

 

 

 

 

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin