Lupa

Školská rada - informace o volbách v ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11:

 

Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 ustanovuje zřizovatel školy Město Ústí nad Orlicí školskou radu, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Rada města Ústí nad Orlicí stanovila počet členů školské rady na šest (dva zástupci rodičů, dva zástupci zřizovatele a dva zástupci pedagogů). Současně schválila volební řád a určila termín voleb, které musí proběhnout nejpozději do konce roku 2014.

Na základě výše uvedených skutečností oznamuji:

Volby do školské rady při ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se uskuteční:

v úterý 11. 11. 2014 - pro pedagogické pracovníky

ve dnech 13., 18., 19., a 20. 11. 2014 - pro zákonné zástupce žáků I. a II. stupně.

 

Volby se konají v budově školy. Ve dnech 13., 18., 19. a 20. 11. se konají třídní schůzky.

Informace o třídních schůzkách jsou na www.uokome.cz.

Návrhy na kandidáty do školské rady mohou rodiče a pedagogové podávat
písemně do pondělí 10. 11. 2014 do 12.00 hod. v kanceláři školy nebo u zástupkyně ředitele pro I. stupeň, nebo e-mailem na zskome.uo@uokome.cz.

 

Seznam kandidátů spolu s dalšími informacemi o průběhu voleb bude zveřejněn 10. 11. 2014 na internetových stránkách školy a na informačních tabulích v budovách školy.

 

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy