Lupa

Některé třídy I. stupně naší školy se zapojily do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. V jeho rámci proběhla beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. V současné době do tříd docházejí maminky a babičky, které čtou dětem ukázky z knížek. Mgr. Jitka Eliášová