Lupa

Letos se opět naše škola zapojila do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví, měsíc filmu na školách, který již deset let pořádá společnost Člověk v tísni. Letošní téma znělo 17. listopad 1989. Projekt spočívá v tom, že se žákům nejdříve promítne film k danému tématu - letos Z deníku Ivany A. a poté následuje beseda s pozvanými hosty. Na naši školu přijali pozvání pan Karel Pokorný, novinář a šéfredaktor Orlického deníku a Ing. arch. Petr Kulda, oba v době Sametové revoluce aktivisté Občanského fóra v Ústí nad Orlicí. Žáci 9. ročníků tak měli příležitost položit dotazy k tomuto významnému historickému datu přímo těm nejpovolanějším tady z Ústí nad Orlicí.

Oběma pánům patří velký dík, že si našli čas a přiblížili tak svými zážitky a informacemi tuto dobu deváťákům, pro které je rok 1989 dávnou minulostí. Mgr.Veronika Vinzensová

 

001     002

 

003     004