Lupa

V listopadu se konaly volby do Školské rady, které byly součástí pedagogické rady a třídních schůzek. Členy Školské rady se za pedagogické pracovníky stává Mgr. Chaloupková Ludmila a Mgr. Vavřínová Lucie. Členy Školské rady za zákonné zástupce se stává Mgr. Filip Ondřej a Radek Mačát. Novým členům Školské rady blahopřejeme. Ostatním kandidátům děkujeme za účast ve volbách. (podrobný zápis výsledků voleb)