Lupa

Některé třídy I. stupně naší školy se zapojily do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. V jeho rámci proběhla i beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. V současné době do tříd docházejí maminky a babičky, které čtou dětem ukázky z knížek. Pozvání do školy přijal i starosta města pan Petr Hájek.

001   002   003   004

Dětem ze IV. A  přečetl kapitolu z knihy Bob a Bobek. Pro děti to bylo velké překvapení, protože o jeho návštěvě předem nevěděly. Jeho herecký přednes ocenily potleskem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vzbudit v dětech zájem o čtení. Mgr. Jitka Eliášová