Lupa

Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí pořádá v úterý 9. prosince 2014 od 14.30 do 17.30 hodin ve všech svých prostorách Den otevřených dveří. Navštívit můžete 1. stupeň a školní družinu Na Štěpnici, 2. stupeň v ulici Komenského. Prohlédnete si odborné učebny vybavené interaktivní technikou, kmenové třídy, oddělení školní družiny i nově zrekonstruovaná sociální zařízení.

Nechybí ani ukázky prací našich žáků, které přispívají k příjemné atmosféře školního prostředí. První stupeň srdečně zve budoucí prvňáčky s rodiči přímo do vyučovacích hodin žáků prvních tříd a to od 7.55 do 10.45 hodin. Druhý stupeň připravuje v tento den zároveň pro budoucí šesťáky, jejich mladší kamarády a rodiče zábavné odpoledne, které nese tradiční název My se šestky nebojíme. Pro děti jsou připraveny úkoly, ve kterých si zábavnou formou ověří své znalosti a dovednosti. Mohou si také vyzkoušet jednoduché pokusy z chemie a fyziky, seznámit se s výukovými programy. Nebude chybět ani sport, zpívání a malování. Srdečně zvou pracovníci školy.