Lupa

Ve čtvrtek navštívila 7. B Střední školu umělecko průmyslovou v Ústí nad Orlicí, kde pro ně v rámci spolupráce projektu Přírodovědného a technického vzdělávání Pardubického kraje, učitelé nachystali projektový den.

Sedmáci byli rozděleni do tří skupin a vybírali si z nabízených dílen. Mohli si vyzkoušet práci s textilem – vytvářeli ozdobné růže z látky a jehelníčky ve tvaru kloboučku, část třídy z kartónu vytvářela pokladničku, někteří zkoušeli experimentální sady Pasco pro měření fyzikálních a chemických zákonitostí, po vystřídání skupin další objevovali elektromagnetismus. Část třídy si ve strojírenských dílnách vyzkoušeli pracovat a rýsovat podle technických výkresů jednoduché geometrické tvary. Během celého dne si žáci měli možnost prohlédnout  prostory ŠSUP a hlavně si vyzkoušeli své motorické dovednosti, zažili si jiné činnosti a zpestřili si běžnou výuku. K. Kulhavá