Lupa

Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Naše škola nabízí v tomto školním roce jazyk ruský, německý a francouzský.