Lupa

Dne 10. září od 16:00 se koná v učebně chemie informační schůzka pro rodiče žáků 6. A a 6. B. Dne 12. září od 16:00 proběhne schůzka pro rodiče žáků z 6. C v třídě 6. C. Rodiče uvítá pan ředitel, poté jim budou sděleny důležité informace od výchovné poradkyně, metodičky prevence a třídních učitelek.