Lupa

2. září 2013 byl na naší škole slavnostně zahájen nový školní rok. Pro prvňáčky byly připraveny tři nazdobené třídy. Děti a rodiče přivítal pan ředitel a atmosféru dotvořili žáci 4. tříd recitací a zpěvem. Každý nový žáček byl paní učitelkou pasován na prvňáčka a odnesl si kornout sladkostí. Přejeme, ať se jim na naší škole líbí.