Lupa

Že umí naše děti rozdávat radost se mohli přesvědčit klienti Domova důchodců - foto. Pokud na některé tváři vykouzlily úsměv, popřípadě se na chvilku objevila alespoň malá jiskřička v oku, mají taková společná setkání smysl. 
Mgr. Dana Špindlerová