Lupa

Každoročně se na konci školního roku loučíme s našimi “deváťáky”, kteří si připravují program pro své spolužáky a rodiče. Letošní představení se uskuteční 19. června v 17.30 v Roškotově divadle. Všichni jste srdečně zváni!