Lupa

Žáci devátých ročníků navštívili v rámci volitelného předmětu (seminář společenských věd) Stacionář v Ústí nad Orlici, kde se seznámili se životem handicapovaných lidí a provozem tohoto zařízení. Mgr. Lucie Zastoupilová