Lupa

Za pár dní začne nový školní rok. Pedagogický sbor i všichni nepedagogičtí pracovníci školy jsou v pomyslných "blocích" a ve škole - jak na "malé Kometě" (Na Štěpnici) - tak na II. stupni vrcholí přípravy pro zahájení školního roku. 

Před prázdninami jsme avizovali, že se budeme moci pochlubit novými učebnami (chemií, jazykovou laboratoří a učebnou VT) Objevila se spousta "kostlivců ve skříni" a přes velkou snahu zainteresovaných firem došlo ke skluzu (viz. foto z rekonstrukce). Nicméně jsme optimisty a pevně věříme, že za měsíc budeme moci zveřejnit úplně jiné obrázky.

Nic však nebrání tomu, aby ve vyzdobených třídách obou budov našli naši žáci bezpečné útočiště na dalších deset měsíců. 

Přejeme našim budoucím prvňáčkům, aby vykročili tou správnou nohou a aby se jim u nás líbilo.

Kolektiv pedagogů