Lupa

Projekt Evropské unie Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jeho cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Naše škola je do tohoto projektu zapojena již několik let. Nejprve byli cílovou skupinou projektu pouze žáci prvního, nyní se projekt týká i žáků druhého stupně. Dětem je dvakrát za měsíc zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Termíny v 1. pololetí tohoto školního roku jsou následující:

11. 9., 24. 9., 9. 10., 22. 10., 6. 11., 19. 11., 4. 12., 17. 12., 15. 1., 28. 1.

Žáci 1. stupně odebírají také mléčné produkty v rámci projektu Mléko do škol.