Lupa

V rámci předmětu volitelná výtvarná výchova navštívili žáci 9. ročníků výstavu výtvarného umění v ústeckém Kulturním domě. Bylo zde k vidění mnoho technik: malba, kresba, grafika, ale také keramika, šperky z korálků a paličkování od mnoha umělců z regionu, ale i vzdálenějších míst České republiky. Věřím, že žáky výstava zaujala a že nabrali inspiraci k vlastní tvorbě ve škole nebo ve volném čase. Bc. Lucie Vašinová, DiS.