Lupa

V těchto dnech probíhají adaptační kurzy žáků 6. A, 6. B a 6. C. Staly se nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Žáci se učí spolupracovat a rozumět jeden druhému, mají možnost poznat se také jinak, než jim školní prostředí nabízí. Více ...