Lupa

Také žáci 2. B se v pondělí 30. září stali Rytíři řádu čtenářského tím, že splnili spoustu zajímavých úkolů. Ústecké knihovně patří velký dík za pěknou akci pro naše žáky. Mgr. Ilona Holubařová