Lupa

V úterý 15. října 2019 se koná na 2. stupni ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 schůze zástupců tříd SRPŠ. 

Začátek v 16 hodin. 

Program:

1) zpráva o hospodaření za školní rok 2018/2019

3) rozpočet na školní rok 2019/2020

4) příspěvek od žáků na SRPŠ

5) informace ředitele školy

6) různé - diskuse

Těšíme se na setkání. 

Za SRPŠ a vedení školy
Ing. Vladimír Lavička a RNDr. Ludmila Johnová.