Lupa

Vážení rodiče,

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6. 11. 2019 jednodenní stávku.

 

 

 

Vážení rodiče.


Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na

 

středu 6. 11. 2019 jednodenní stávku.

 

K této stávce se připojila i část zaměstnanců naší školy.

Škola tím pádem nemůže pokrýt obsah celé své činnosti.

 

V době stávky bude provoz školy
upraven následovně:


I. stupeň a školní družina budou uzavřeny
II. stupeň – výuka dle rozvrhu žáků


Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 listiny základních práv a
svobod a § 16 až § 26 zák. č. 2/1991 Sb.

 

Ke Stažení