Lupa

Proč zakládáme žákovský parlament? Chceme zvyšovat podíl žáků na běhu školy a přijetí zodpovědnosti za to, jaká škola je. Chceme zefektivnit pomoc žáků při organizaci školních akcí, nabídnout žákům možnost organizovat akce vlastní. Chceme zvýšit informovanost směrem k žákům i k vedení školy. Chceme novým způsobem dále rozvíjet občanské a osobnostní dovednosti žáků. Mgr. Pavla Smrčková