Lupa

Soutěž v řečnické dovednosti má na naší škole už mnohaletou tradici. Ve školním kole se dnes “utkali” nominovaní rétoři z jednotlivých tříd - foto

A byl to zážitek! Rozhodnout o tom, kdo je nejlepší nebylo vůbec jednoduché! Hodnotí se originalita zvoleného tématu, schopnost zaujmout posluchače - udržet s nimi kontakt, vhodnost zvolených jazykových prostředků, mimika, gestikulace, intonace...

1. kategorii (6., 7. ročník) vyhrál Ondra Bárta, 2. místo obsadila Anna Kostelníková a 3. místo Lea Klimešová

2. kategorie (8., 9. ročník)

1. místo Maruška Kadová, 2. místo Roman Berky a 3. byl Filip Jaroš.

Všem děkujeme za nevšední zážitek a vítězům gratulujeme!!!

Mgr. Dana Špindlerová