Lupa

Zveme děti ze školní družiny a jejich rodiče na tradiční Velikonoční dílnu, která se koná ve čtvrtek 19. 3. 2020
od 14.30 do 18 hodin v budově školní družiny. Společně si vyrobíme drobné dárky pro radost a velikonoční dekorace. Srdečně vás zvou vychovatelky školní družiny.