Lupa

V letošním roce se školního kola ChO zúčastnili tři žáci IX.A - Eliška Jebousková, Martina Králová a Filip Jaroš.(foto)
Na 1. místě se umístil Filip, který školu reprezentoval v okresním kole. To proběhlo 3. března. 2020 v Červené Vodě.
Také v tomto kole si ve velké konkurenci vedl velice dobře a byl úspěšným řešitelem. Děkuji za vzornou reprezentaci. 
Mgr. Jana Kolářová