Lupa

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že do škol budou moci docházet od 11. 5. 2020 také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem je učivo z předmětů český jazyk a matematika.

 

Této docházky do školy se mohou účastnit pouze žáci, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (ne tedy žáci již přijatí). Výuka ve škole bude probíhat formou individuálních konzultací. I nadále platí, že hlavní těžiště vzdělávání pro všechny žáky 9. ročníku je distanční výuka.

Níže jsou uvedeny základní body vzdělávání žáků 9. ročníku pro potřeby přijímacích zkoušek.

 1. V příloze této zprávy je zveřejněn dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který mj. podrobně řeší technická, programová a hygienická opatření možného docházení žáků 9. ročníků na konzultace k přijímací zkoušce na SŠ.
 2. Naše škola preferuje i nadále distanční výuku svých žáků, kterou provozuje od přerušení vyučování z důvodu epidemie.
 1. Vyučující českého jazyka a matematiky Mgr. D. Špindlerová a RNDr. I. Chaloupková zahájily přípravu na jednotné přijímací zkoušky již v prvním pololetí a ta nebyla přerušena ani při současném dálkovém vyučování.

  - probírané učivo je formulováno v “Učebně”

  - učitelé spoluvytvářejí výuková videa

  - soustavně pracujeme s testy CERMAT

  - každý týden probíhá společná i individuální výuka online (M)

 1. V následujícím období budou mít žáci navíc možnost účastnit se osobních konzultací za účelem vysvětlení problémových pasáží učiva (výuka Čj a M i nadále souběžně pokračuje prostřednictvím distančního vyučování).
 2. V květnu bude možné konzultace uskutečnit v termínech 13. 5., 20. 5. a 27. 5.
  Žáci budou pak rozděleni do malých skupin, čas bude zájemcům o konzultaci sdělen e-mailem před konáním konzultace.
 1. Žáci se přihlašují na konzultaci e-mailem, nejpozději 3 dny před termínem jejího konání na e-mail pedagoga (dana.spindlerova@uokome.cz, ivana.chaloupkova@uokome.cz).


   V e-mailu bude uvedeno:

  - jméno žáka

  - téma, které je potřeba vysvětlit.

 1. Při prvním vstupu do školy žák povinně odevzdá vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce
  (v příloze této zprávy).
  Ve škole se budou žáci důsledně řídit dokumentem MŠMT o ochraně zdraví.

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy

 

Přílohy zprávy:

 

Čestné prohlášení
 

Ochrana zdraví při výuce na ZŠ