Lupa

Žáci 9. ročníků nastoupí do školy dle pokynů, které byly vydány ředitelem školy a zaslány jejich rodičům.