Lupa

V následujících dokumentech jsou uvedeny informace o docházce žáků II. stupně do školy.

 

Docházka žáků II. stupně do školy od 8. 6. 2020

 

Příloha - čestné prohlášení

 

Ochrana zdraví na ZŠ - aktualizace 

 

Postup při hodnocení žáků za 2. pololetí šk. r. 2019-2020