Lupa
Ukončení školního roku a vydávání vysvědčení se uskuteční v úterý 30. června 2020 v 8 hodin ve třídách. S sebou je nutné vzít roušku, desky na vysvědčení a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (odevzdá jej pouze ten žák, který tak neučinil v měsíci květnu a červnu při vyučování). 
Pokud se žák nebude moci předávání vysvědčení zúčastnit, bude možné si tento dokument vyzvednout v kanceláři školy každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin (kromě státního svátku).
Nový školní rok začne po hlavních prázdninách v úterý 1. září 2020.