Lupa

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Naše škola je do tohoto projektu zapojena již několik let. Nejprve byli cílovou skupinou projektu pouze žáci prvního, nyní se projekt týká i žáků druhého stupně. Dětem je dvakrát za měsíc zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.
Termíny v 1. pololetí tohoto školního roku jsou následující: 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12., 13. 1., 27. 1. Žáci 1. stupně odebírají také mléčné produkty v rámci projektu Mléko do škol.