Lupa

Sportovní soutěže škol byly v loňském školním roce poznamenány zavřením škol, přesto jsme se stihli zúčastnit několika soutěží v rámci Krajské olympiády. Díky našim stolním tenistkám, které vyhrály”kraj” a postoupily do republikového kola (nekonalo se), se naše škola umístila v celkovém hodnocení Krajské olympiády na děleném 7. místě (výsledky). Mgr. Petr Drvota