Lupa

Vážení rodiče.

Níže zveřejňuji aktuální informace z Krajské hygienické stanice pro žáky I. stupně dotčené karanténou.
  • Vzhledem k velké vytíženosti mobilních testovacích týmů nebude testování v budově školy a ani se nestihne předpokládaný termín do neděle 27. 9. 2020.
  • Hromadný odběr je domluven na pondělí 28. 9. 2020 na odběrovém centru v Nemocnici v Ústí nad Orlicí ve 12.15 hodin, z ulice J.a J.Kovářů.
  • Žádanky na hromadný odběr vystaví KHS elektronicky.   
  • Na testování je nutné přijít v roušce a s kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte. Do výsledku vyšetření, který obdržíte formou sms z laboratoře, bude dítě v karanténě. 
  • V případě pozitivního případu u některého z testovaných se může karanténa prodloužit. 
  • Žák, který byl v karanténě, se může do školy vrátit pouze s negativním výsledkem z testování. 
  • Výsledky testování budou známy pravděpodobně až v úterý. Z tohoto důvodu se prodlužuje karanténa do úterý 29. 9. 2020. Obědy žáků se hromadně odhlásí.
  • Laboratoř předává výsledek testování rodičům žáka formou sms. Škole žádné výsledky nebudou poslány. 
  • Prosím rodiče, aby třídní učitelku neprodleně informovali o výsledku testu žáka.
  • Na základě získaných informací od rodičů se rozhodne o dalším postupu, o kterém vás budu okamžitě informovat. 
 
V případě dotazů mě kontaktujte i během víkendu a státního svátku. Ředitel školy