Lupa

Prezenční a distanční výuka na II. stupni od 12. 10. 2020
Na základě rozhodnutí vlády se přímá účast žáků II. stupně ve škole upravuje takto:

 

týden 12. – 16. 10. 2020

6. a 7. ročník – prezenční výuka ve škole

8. a 9. ročník – distanční výuka doma

 

týden 19. – 23. 10. 2020

6. a 7. ročník – distanční výuka doma

8. a 9. ročník – prezenční výuka ve škole

 

Distanční (dálková) výuka je pro všechny žáky povinná. Informace a učivo v distanční výuce bude žákům předáváno přes školní e-maily a Google Učebnu. 

V době distanční výuky doma mají žáci právo na oběd ve školní jídelně. Obědy jsou hromadně odhlášeny. Žáci si je musí přihlásit sami obvyklým způsobem.

Pro žáky, kteří nemají možnost využití PC techniky, je připravena papírová forma předávání učiva.
Prosím rodiče, jejichž dětí se tato situace týká, aby kontaktovali třídního učitele.
  

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy

 

9. 10. 2020