Lupa

V pátek 9. října se děti z 2. A vydaly do knihovny, aby se z nich stali rytíři řádu čtenářského. Bylo potřeba splnit 2 písmenkové úkoly, zvítězit v pohádkovém turnaji a obstát v první hádankové bitvě. Děti vše hravě zvládly, a tak mohly přistoupit ke složení slibu, který je zavazuje k opatrování knížek jako toho nejcennějšího pokladu. A na konci této cesty byli všichni pasováni na čtenáře. Kým asi? Paní knihovnicí. Mgr. Jan Ďopanová