Lupa

Zpráva ředitele školy - k distanční výuce od 2. 11. 2020

Od pondělí 2. 11. si mohou žáci opět chodit pro obědy do jídlonosičů v době od 12.00 do 12.30 hodin.