Lupa

Zpráva ředitele školy - aktuální informace k distančnímu vzdělávání - dodatek ke školnímu řádu.

Od středy 18. 11. 2020 se mění doba výdeje obědů do jídlonosičů 11.30-12.00 hodin.