Lupa
Dle rozhodnutí vlády bude výuka od 4. 1. 2021 probíhat prezenční formou pouze v 1. a 2. ročníku. V ostatních ročnících bude výuka probíhat distanční formou. Družina pro 1. a 2. ročník bude od 4. 1. v plném provozu. Ve školní jídelně mají přihlášené obědy žáci 1. a 2. ročníků. Ostatním, včetně pedagogů, bude oběd odhlášen. Žáci a zaměstnanci mají však na oběd právo a mohou si ho odebrat do jídlonosičů.
Učivo k distanční výuce bude v Google učebně, popř. papírová forma bude připravena ve škole. 
Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy