Lupa
Provozní doba v jídelně:
10.45 - 11.15  jídlonosič - cizí strávníci, učitelé při distanční výuce
11.15 - 11.30  jídlonosič - gymnázium
11.30 - 11.45 jídlonosič - žáci ZŠ při distanční výuce
11.45 - 12.00 jídlonosič - zdravotní škola
12.00 - 12.45 výdej na tác, žáci 1. a 2. ročníku, učitelky a vychovatelky při prezenční výuce
V případě online hodiny v době 11.30 - 11.45 mohou žáci ZŠ využít celou dobu výdeje do jídlonosičů.