Lupa
Dle aktuálního stavu bude výuka probíhat prezenční formou pouze v 1. a 2. ročníku. V ostatních ročnících bude výuka probíhat distanční formou. Družina pro 1. a 2. ročník je stále v plném provozu. Ve školní jídelně mají i nadále přihlášené obědy žáci 1. a 2. ročníků. Ostatním, včetně pedagogů, bude oběd odhlášen. Žáci a zaměstnanci mají však na oběd právo a mohou si ho odebrat do jídlonosičů. Učivo k distanční výuce bude v Google učebně, popř. papírová forma bude připravena ve škole.  Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy